Daghjem

Daghjemmet er for pensionister, førtidspensionister og 60 + årige, som har midlertidig eller varig nedsat fysisk, psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, samt aflastning af pårørende. 

Du kan få pjecen om daghjemmet ved at kontakte personalet i Seniorstedet. Tlf. 9974 2268