Hvad koster det.

Der er ingen betaling for opholdet i Daghjemmet, men forplejningen koster efter gældende takster.
Betaling for forplejning kommer på en faktura en gang om mårnden. Man kan med fordel tilmelde fakturaen til PBS 

Dertil kommer betaling for materialeforbrug i forbindelse med kreative aktiviteter. 
Til dækning af diverse udflugter kan der blive tale om et mindre beløb.

Egenbetaling til transport til og fra daghjemmet tur/retur 55 kr. pr. dag se også under ”Transport”