Referater fra Brugerrådet

Der afholdes Brugerrådsmøder 1 gang i kvartalet og efter behov.

 Se referater: 
  30 januar 2019
  29 april 2019
  17 juni 2019
  10 september 2019

Brugerråd

Brugerrådets formål

Brugerrådet er valgt af Seniorstedets medlemmer. Brugerrådet yder en stor indsats for Seniorstedet. Du kan altid henvende dig til brugerrådet med spørgsmål og ønsker.
 

Brugerrådets formål 
Brugerrådet har til formål at være talerør for samtlige brugere af Seniorstedet, samt at medvirke til at udbyde aktiviteter efter brugernes ønsker.
Brugerrådet skal gennem samarbejde med ledelsen og medarbejderne medvirke til, at udnytte stedets funktioner bedst muligt. 


 Seniorstedets vedtægter

 

Brugerrådet

Formand:   Knud Søndergaard tlf. 2513 83 87   
Kasser:       Niels Poulsgaard       
Medlem:     Jens Mastrup
Medlem:     Birgit Lund
Sekretær:    Ilse Christoffersen

 

 

Brugerråds Konstituering

Først kommende møde efter  generalforsamling 
konstituerer medlemmerne sig.


 

 

 

 

Generalforsamling
ifølge vedtægterne

Onsdag d. 30 oktober 2019 kl. 14.00 .

 Vedtægterne.

Dagsorden 
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af stemmetæller
3. Formandens beretning 
4. Fremlæggelse af regnskabet ved kassereren
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter
    På valg: Jens Mastrup (modtager ikke genvalg)
    På valg: Birgit Lund (modtager genvalg)
    På valg: Ilse Christoffersen ( modtager genvalg )
    Valg af suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Evt.