Referater fra Brugerrådet

Der afholdes Brugerrådsmøder 1 gang i kvartalet og efter behov.

 Se referater: 
  30 januar 2019
  29 april 2019
  17 juni 2019

Brugerråd og frivillige

Brugerrådets formål

Brugerrådet er valgt af Seniorstedets medlemmer. Brugerrådet yder en stor indsats for Seniorstedet. Du kan altid henvende dig til brugerrådet med spørgsmål og ønsker.
 

Brugerrådets formål 
Brugerrådet har til formål at være talerør for samtlige brugere af Seniorstedet, samt at medvirke til at udbyde aktiviteter efter brugernes ønsker.
Brugerrådet skal gennem samarbejde med ledelsen og medarbejderne medvirke til, at udnytte stedets funktioner bedst muligt. 


 Seniorstedets vedtægter
 

Brugerrådet

Formand:   Knud Søndergaard tlf. 2513 83 87   
Kasser:       Niels Poulsgaard       
Medlem:     Jens Mastrup
Medlem:     Birgit Lund
Sekretær:    Ilse Christoffersen

 

 

Brugerråds Konstituering

Først kommende møde efter  generalforsamling 
konstituerer medlemmerne sig.


 

 

 

 

Generalforsamling
ifølge vedtægterne

Onsdag d. 30 oktober 2019 kl. 14.00 .

 Vedtægterne.

Dagsorden 
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af stemmetæller
3. Formandens beretning 
4. Fremlæggelse af regnskabet ved kassereren
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter
    På valg: Birgit Lund (modtager  genvalg)
    På valg: Knud Søndergaard (modtager genvalg)
    Valg af suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Evt.

 

Frivillige i Seniorstedet

I Seniorstedet er der i øjeblikket ca. 35 frivillige.
De frivilliges indsats er væsentlig og helt uundværlig på vores aktivitetscenter.

De frivilliges indsats kan f.eks være at undervise i de forskellige aktivitets hold, gå ture med daghjems- brugerne, hjælpe med at lave kaffe og vaske op. 

De frivilliges opgaver bliver aftalt i samarbejde med personalet, og ud fra de frivilliges egne ønske og interesser. De frivilliges arbejde erstatter ikke kommunens ansvar for at løse lovbestemte opgaver.

Hvis du kunne tænke dig at yde en frivillig indsats i Seniorstedet, kan du henvende dig til personalet eller kontakte Brugerrådet.

Du er velkommen til at kontakte Seniorstedet for at få frivillig pjecen tilsendt.
på telefon: 9974 2268

 

Informationsmøder

Der afholdes informationsmøder for de frivillige hjælper i maj måned - når sæsonen er slut.
Her drøftes der:

  • Hvordan sæsonen er gået
  • Ønsker den frivillige hjælper flere matrialer, bøger m.m.
  • Programmet til næste sæson.
  • Vil du som frivillige hjælper fortsætte til næste sæson?