Hvem kan

deltage

Åbne tilbud:
Det åbne tilbud af aktiviteter er for alle pensionister, førtidspensionister og 60+ årige i Ringkøbing-Skjern kommune. Medlemskort købes en gang om året. Kortet giver adgang til at deltage i de åbne tilbud på alle kommunens centre. 

Aktivitetscenterets daghjem:
Daghjemmet er for pensionister, førtidspensionister og 60 + årige, som har midlertidig eller varig nedsat fysisk, psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, samt aflastning af pårørende. Man skal visiteres til tilbuddet.
Læs mere under fanen daghjem.