Lokale udlån/leje

Seniorstedet består af: 

  • Køkken med hævesænke borde, opvaskemaskine, komfur og køleskab.
  • Viften som er et stort lokale med plads til max. 90 personer. 
    Den kan deles i 3 rum med foldedøre. Til ca. 30 personer pr. rum.
  • Paletten - undervisningslokale. Til ca. 20 personer.
  • Hulen - Edb rum og hvilerum. Til ca.12 personer
  • Lille kaffekøkken.
  • Træningslokalet med træningsredskaber.
  • Toiletter ​2 almindelige og 1 handicaptoilet.
  • Sygeplejeklinikken med venterum.

Lokaleudlån/leje

Aktivitetscentrenes lokaler udlånes til nævnte grupper, efter følgende prioritering:

Foreninger og klubber, hvis formål retter sig mod pensionister eller borgere over 60 år eller hvis arrangementet henvender sig til pensionister og borgere over 60 år.

Frivillige, foreninger eller netværk inden for det social og sundhedsmæssige område.

Det er ikke muligt, at benytte lokalerne til private formål.

Hvis lokalerne ikke benyttes af aktivitetscenteret eller er lånt ud til foreninger og klubber, kan lokalerne lånes til andre kommunale arrangementer. Dette sker efter aftale med personalet

Pris for leje af lokaler

Viften koster 55 kr. pr time. 
Paletten koster 25 kr. pr. time.

Ansøgning

Lån eller leje af lokaler
Ret henvendelse til Birgit Wang Nielsen mail: birgit.w.nielsen@rksk.dk