Medarbejdere

Personalet er sundhedsfagligt uddannet og har stor erfaring med aktivitetsområdet. Deres opgaver er bl.a. at tilrettelægge aktiviteter, der tilgodeser brugere med behov for støtte, samt at støtte op om og samarbejde med de frivillige.

Personalet har tavshedspligt.

Du kan altid henvende dig til personalet, hvis du har noget på hjertet.

Du kan se personalet og mail adresser på 
fanebladet Kontakt