Priser og Åbningstider

Priser

Hvad koster det at deltage i det åbne tilbud?
For at deltage i Aktivcentrets åbne tilbud eller bruge faciliteterne, betales der én gang om året for et medlemskort ( brugerkort )

Medlemskortet/ Brugerkortet
Kortet er gældende fra august 2019 til august 2020 og koster 305 kr.
Fra januar 2020 til august 2020 kan der købes et brugerkort til 178 kr.
For dette beløb kan du deltage i alle aktiviteter, bruge træningsredskaberne, som kan benyttes efter aftale med personalet.
Kortet giver adgang til at deltage i de åbne tilbud på alle kommunens centre. 

Desuden skal du betale for:

  • Kaffe/te og måltider efter forbrug. 
  • Brug af materialer af enhver art

Hvad koster opholdet på daghjem?
Du betaler ikke for selve opholdet på daghjemmet, men for:

Kaffe/te og måltider efter forbrug. 

  • Brug af materialer af enhver art
  • Egenbetaling til transport se også under Daghjem  - Transport

Åbningstider

Kontortider:
Mandag - torsdag kl.  8.00 - 9.00,
12.30 - 13.30 og 15.30 - 16.00
Fredag kl. 8.00 - 9.00 og 12.00 - 12.30

Aktivitetscenter
Åbent for aktiviteter: 

Mandag - torsdag kl. 9.00 -15.45 
Fredag kl. 9.00 -12.30
Aktiviteterne slutter 15. minutter før lukketid.

Daghjem
Mandag - torsdag kl. 9.00 -15.45
Fredag kl. 9.00 -12.00